مژگان نوی - انتخابات اسرائیل

26 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مژگان نوی، فعال صلح در اسرائیل گفت تفاوت انتخابات امسال با انتخابات قبلی، به نظر او این است که رای دهندگان برای تغییر واقعی امید خود را از دست داده اند.