استقبال قانونگذاران آمریکایی از انتقال اعضای سازمان مجاهدین خلق از عراق

20 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمپی که بیش از سی سال مجل اسکان اعضای گروه مجاهدین خلق ایران، در عراق، موسوم به اردوی لیبِرتی یا آزادی بود، دیروز با رفتن ۲۸۰ عضو باقیمانده این گروه به آلبانی، برای همیشه بسته شد.