مخاطره حزبی شدن توافق

17 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محسن میلانی– مدیر مرکز مطالعات دیپلماسی و استراتژی دانشگاه فلوریدای جنوبی: موضوع توافق در آمریکا حزبی شده. این حزبی شدن می تواند در درازمدت اشکال های جدی برای توافق پدید آورد. امید است ایران با تغییر سیاست های منطقه اش در رابطه با سوریه و یمن بتواند به تغییر این فضا در آمریکا کمک کند.