محسن میلانی: دو طرف مذاکرات اتمی می‌خواهند معامله سر بگیرد

19 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محسن میلانی مدیر مرکز مطالعات دیپلماسی و استراتژی دانشگاه فلوریدای جنوبی در گفتگو با صدای آمریکا گفت مذاکرات اتمی به مراحل نهایی رسیده و این که هر دو طرف، یعنی آمریکا و ایران، در لحظه آخر سعی می‌کنند امتیازات بیشتری بگیرند، خیلی روشن است. اما دو طرف می‌خواهند این معامله سر بگیرد.