گردهمایی حامیان سازمان مجاهدین خلق در پاریس در مخالفت با برجام، گفت و گو با محسن میلانی

19 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محسن میلانی استاد دانشگاه فلوریدای جنوبی می گوید برجام از جنگ جلوگیری کرده و آلترناتیو بهتری برای آن وجود ندارد.