گامی در راه دمکراسی خواهی

14 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محسن کدیور – پژوهشگر دینی- دانشگاه دوک – کارولینای شمالی: مباحث پیرامون رد صلاحیت حسن خمینی، گامی در راه دمکراسی خواهی ایران بشمار می آید؛ هرچند اگر او به خبرگان هم راه یابد کار چندانی نخواهد کرد.