محمد منظرپور: بعد از اوباما، بقای برجام به آثار مثبت آن متکی خواهد بود

27 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

از مجموع موضع گیریهای نمایندگان جمهوریخواه کنگره می توان پیشبینی کرد که در صورت پیروزی آن حزب در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶، لغو برجام در صدر اولویتهای آن خواهد بود. آیا عمر برجام به عمر ریاست جمهوری آقای اوباما پیوند خورده است؟