آیا دایره انزوای ایران در منطقه تنگ‌تر می شود؟

18 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در پی افزایش تنش ها میان ایران و عربستان بر سر حج، محمد منظرپور، سردبیر بخش فارسی صدای آمریکا به این پرسش پاسخ می دهد که آیا انزوای ایران در منطقه بیشتر می شود یا خیر.