محمود نیلی رئیس دانشگاه تهران شد

20 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محمد فرهادی وزیر علوم ایران حکم روسای ۲۱ دانشگاه ایران را صادر کرد .محمد ملکی فعال سیاسی به صدای آمریکا می گوید به اینکه فضای امنیتی حاکم بر دانشگاههای ایران با انتخاب روسای جدید دانشگاهها تغییر کند چندان خوشبین نیست .گزارش کوروش صحتی