محمد ابراهیمی برای افشای وضعیت بیماران زندانی احضار شد

03 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

محمد ابراهیمی - فعال مدنی و از زندانیان حوادث پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ به بخش فارسی صدای آمریکا می گوید پس از تحمل چهار سال زندان، دادگاه انقلاب تهران، قرار است مجددا او را به اتهام اطلاع رسانی در مورد زندانیان سیاسی بیمار محاکمه کند.گزارش کوروش صحتی