نگرانی از وضعیت محمد علی طاهری پس از ۶۰ روز اعتصاب غذا در زندان

18 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وضعیت محمد علی طاهری پس از ۶۰ روز اعتصاب غذا در زندان نگران کننده گزارش شده است. رکسانا حقیقت طلب، از مربیان عرفان حلقه در لس آنجلس به بخش فارسی صدای آمریکا گفت که آقای طاهری در پیامی از زندان گفته است تا زمانی که خواسته های قانونی اش برآورده نشود دست از اعتصاب نخواهد کشید.