موگرینی: برجام هم مکانیسم رسیدگی به تخلفات و هم شکایات طرفین را دارد

30 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می گوید، برجام مکانیسمی دارد که ضمن رسیدگی به تخلفات به شکایات طرفین نیز رسیدگی می کند.