ارائه فناوری‌های متفاوت در کنگره امسال موبایل در بارسلون

05 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کنگره جهانی موبایل که در بارسلون اسپانیا در حال برگزاری است، نمایشگاهی است که روی ابزارهای الکترونیکی قابل حمل تمرکز دارد، از گوشی‌های هوشمند گرفته تا عینک‌های "واقعیت مجازی". اما امسال فقط این نوع ابزارها نیستند که به نمایش گذاشته شده‌ان دو فناوری‌های متفاوتی نیز ارایه شده است. گزارش حامد بهروان