منطقه تجارت آزاد بین کشورهای حوزه اقیانوس آرام

04 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رهبران آمریکا و ژاپن ضمنا می گویند، در مذاکرات برای تشکیل منطقه تجارت آزاد بین تعدادی از کشورهای حوزه اقیانوس آرام به پیشرفت هائی دست یافته اند. گزارش از افشین دور اندیش.