منشا شکل گیری رکود و ورشکستگی کاذب بنگاه های اقتصادی در ایران

08 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رکود اقتصادی در ایران که از سال ها پیش شروع شده، با وجود لغو تحریم ها و اجرای سیاست هایی مانند «بسته تشویق خرید کالا و خودرو» همچنان ادامه دارد. رکود فعلی البته لایه های مختلفی دارد و به گفته برخی از صاحبنظران ابزار خروج از رکود فعلی تنها در دست دولت نیست.