منفی تر شدن تراز تجاری ایران

22 خرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اتاق بازرگانی ایران از کاهش صادرات فرآورده های نفتی خبر می دهد. گزارش ها همچنين حکایت از کاهش چشم گیر واردات ایران دارد. دولت می گوید کاهش واردات مواد اولیه تولید را تهدید می کند. گزارش از وفا آذربهاری.