منبت کار ايرانی در آمريکا

28 مرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محسن يعقوبی در گفتگويی با پريسا مجری برنامه شباهنگ از شبکه خبری فارسی صدای امريکا پيرامون فعاليت های هنری اش توضيحاتی داد.