مناظره های انتخاباتی نامزدها

19 مهر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا، انتخابات درون حزبی است و صحنه رقابت بین احزاب مختلف یا نامزدهای مستقل نیست، با این همه برنامه های انتخاباتی فردی که می خواهد از حزب خود کاندیدا بشود؛ در تصمیم گیری راًی دهندگان نقش عمده ای ایفا می کند. مهم ترین و نخستین مرحله انتخابات مقدماتی در چارچوب حوزه های حزبی در ایالت آیوا شکل می گیرد و پس از آن، باید از ایالت نیو همشایر نام برد که نخستین انتخابات مقدماتی دموکرات ها و جمهوری خواهان را هر 4 سال یک بار در راستای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار می کند.