مناسبات روسيه و غرب در صورت رای جدايی کريمه

22 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که بیش از چند روز به برگزاری رفراندوم در شبه جزیره کریمه باقی نمانده است، بنظر می رسد که هشدارها و تصمیم های آمریکا و متحدانش در اروپا نتوانسته روسیه را از حمایت کامل از جدائی کریمه از اوکراین دور کند. اما آیا آمریکا و غرب در صورت جدائی شبه جزیره کریمه از اوکراین و پیوستن آن به روسیه، موضع اخیر خود را در رویاروئی با روسیه همچنان حفظ خواهد کرد؟ گزارش از پریچهر فرزام.