مناسبات ايران و سوريه و توازن قوا در شرق مديترانه

21 شهریور 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مناسبات ايران و سوريه و کمک های تهران به دمشق که بالغ بر هفده ميليارد دلار شده است. گزارش از بيژن فرهودی.