مناسبات آمريکا و عربستان سعودی

05 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رییس جمهوری آمریکا در ادامه سفر این هفته به اروپا به عربستان سعودی سفر میکند. این دیدار به گفته اخیر وزیر امور خارجه آمریکا با هدف ترمیم روابط است. ازماهها پیش کدورت میان آمریکا و این متحد عمده عرب بر سر توافق موقت اتمی با ایران، رویکرد آمریکا در قبال سوریه و همچنین آینده سیاست انرژی آمریکا در منطقه حساس خاورمیانه بروز کرده است. گزارش از شهلا آراسته.