مناسبات اخير آمريکا و عراق

24 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ایالات متحده می گوید خود را متعهد به کمک به دولت عراق در مبارزه با شبه نظامیان می داند امّا در حال حاضر کمک های نظامی عمدۀ مورد تقاضای نوری المالکی به عراق را نخواهد فرستاد.