مناقشه تبلیغاتی موافقان و مخالفان توافق هسته اى

16 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پس از اعلام توافق هسته ای ایران و قدرت های جهانی کارزاری از موافقان و مخالفان آن شکل گرفته است. موافقان معتقدند،این توافق خطر یک جنگ را برطرف کرده و مخالفان می گویند این توافق به کسب قدرت ایران در منطقه و جهان منجر می شود.آیا این کمپین ها و نامه های سرگشاده می تواند در رأی کنگره تاثیر گذار باشد؟