منافع دولت احمدی نژاد از گرانی دلار

30 مهر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مجلس شورای اسلامی طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن دولت حق استفاده از سود فروش دلار را برای پرداخت یارانه نقدی ندارد. پیش از این، برخی نمایندگان مجلس دولت را متهم می کردند که در افزایش ارزش دلار دست دارد و بدنبال منافعی ست. گزارش از آرش سیگارچی.