ممنوعیت ورودکالاهای آمریکایی به ایران

15 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزارت صنعت با صدور بخشنامه ای واردات کالاهای مصرفی از امریکا را ممنوع اعلام کرده است. آیا شما درخانه تان کالای آمریکایی دارید و مصرف می کنید کالاهای آمریکایی خود را از کجا تهیه می کنید؟ و آیا صدور این بخشنامه باعث کمیابی کالاهای آمریکایی و گرانی آنها می شود؟ و چه کسانی از این امر فایده می برند؟