ممنوعيت ورود حمید ابوطالبی به تصويب سنا رسيد

19 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سنای آمریکا به طرح ممنوعیت ورود حمید ابوطالبی، گزینه دولت حسن روحانی برای نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل متحد، رای مثبت داد. حمید ابوطالبی درماجرای گروگانگیری درسفارت آمریکا درتهران درسال 1358 مشارکت داشته است. طرح سنا برای نهایی شدن باید به تصویب مجلس نمایندگان نیز برسد و رئیس جمهور آمریکا آن را امضا کند. گزارش از کوروش صحتی.