ممنوعيت ثبت‌نام در رشته علوم انسانی در مدارس دولتی

18 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ایران اعلام کرده ثبت نام در رشته علوم انسانی در مدارس دولتی ممنوع شد. از مدتی پیش مقام های حکومت ایران با علم آموزی در حوزه علوم انسانی مخالفت هایی کرده اند. چرا آنها با تحصیل علوم انسانی مخالف اند؟حذف علوم انسانی در مدارس دولتی، چه تاثیری در آینده این رشته و مشاغل مرتبط با آن خواهد داشت؟