ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه

16 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چرا دولت اجازه نمی دهد زنان در ورزشگاهها حضور یابند؟ آیا حضور زنان در ورزشگاهها در ملایمتر کردن رفتارهای اجتماعی تماشاچیان بازیها کمک می کند؟ نظر شما درباره حضور زنان در ورزشگاهها چیست؟