معمای مسکن در ایران

10 فروردین 1391
بشنوید
معمای مسکن در ایران
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی به عنوان نماینده ویژه محمود احمدی نژاد، در پروژه مسکن مهر معرفی شد. دولت تاکنون بارها وعده حل مشکل مسکن را داده است اما گزارش ها حاکی از عدم تحقق این وعده است. گزارش از وفا آذربهاری.