ممانعت از ورود شهروندان بهایی به دانشگاه

06 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دلیل بهایی ستیزی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران چیست؟ چرا شهروندان بهایی نمی توانند از حقوق برابر با دیگران مانند تحصیل در دانشگاه برخوردار شوند؟