ممانعت از حضور در پاسارگاد

01 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دلیل حساسیت جمهوری اسلامی به تخت جمشید و پاسارگاد چیست؟ چرا از حضور مردم در مواقعی مانند نوروز جلوگیری می‌شود؟