ممانعت از برگزاری مراسم یادبود افشین اسانلو

05 تیر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با برگزاری مراسم یادبود افشین اسانلو فعال کارگری زندانی که در آخرین روز خرداد ماه درگذشت، مخالفت شده است. فرشته اسانلو خواهر افشین اسانلو به صدای آمریکا می گوید که مساجد مختلف درخواستهای مکرر خانواده اسانلو را نپذیرفته و دلیل آن را دستور از بالا عنوان کرده اند. گزارشی از کوروش صحتی