عملیات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در پاکستان

17 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

عملیات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در پاکستان تقریبا ده سال است که ادامه دارد. عملیاتی که دولت و شهروندان پاکستان آن را تجاوز به تمامیت ارضی کشورشان می دانند اما دولت آمریکا، به خاطر مبارزه با تروریسم و هدف قراردادن طالبان و القاعده، با توقف این عملیات موافقت نمی کند. این مساله بشدت بر مناسبات دیپلماتیک دو کشور سایه انداخته است.