عملیات بازپس گیری شهر رقه: نبردی متمرکز و همآهنگ علیه داعش

06 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

عملیات باز پس گیری شهر رقه در سوریه به آواره شدن هزاران نفر منجر شده است. شهر رقه در شرق سوریه مرکز غیر رسمی داعش است و نیروهای مخصوص آمریکا نیز در ماه های اخیر به «اتحادی از کردها و عرب های مورد حمایت غرب برای محاصره نهایی» آن شهر کمک می کنند.