معلم: معیشت و سیاست

12 اردیبهشت 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شاهد علوی، عضوسابق شورای مركزی تشكل های صنفی معلمان كشور، در پاسخ به پرسش های سیامک دهقانپور، مجری برنامه افق از شبکه خبری فارسی صدای آمريکا، تصوير ی از وضعيت جامعه معلمين بدست داد.