عملکرد و وعده های ‏دولت ‫‏روحانی پس از دو سال

25 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دومین نشست مطبوعاتی به تشریح عملکرد دولت پرداخت و در مورد گفتگوهای هسته ای،مسائل اقتصادی،و مشکلاتی که دولت با آن مواجه است سخن گفت.به نظر شما حسن روحانی تا چه حد به وعده های انتخاباتی اش عمل کرده؟ شما انتظار داشتید آقای روحانی در مورد چه موضوعاتی صحبت کند که نکرد؟