عملکرد سه ساله دولت روحانی از زبان خود او

13 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران طی سخنانی گزارشی از عملکرد دولت خود ارائه داد و برای نخستین بار به سوالات مردم به طور زنده پاسخ گفت. اگر شما امکان داشتید از رئیس جمهوری کشورتان سوال کنید، چه می پرسیدید؟ آیا از پاسخ های ریاست جمهوری راضی هستید؟ نظر مخالفان را چگونه ارزیابی می کنید؟