عملکرد دولت روحانی

03 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بعضی می گویند سالهای آخر دولت روحانی شبیه سالهای آخر دولت خاتمی شده و به نظر می رسد هر دو دستهایشان برای انجام قولهایشان بسته است؟ شما با این نظر موافقید؟ به نظر شما چه بخشی از قولهای آقای روحانی اجرا شده است؟