عملکرد بازار بورس تهران بعد از لغو تحریم ها

11 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امیدواری ها به آینده اقتصاد ایران از دو ماه پیش و پس از لغو تحریم ها بیشتر شده است. بازار بورس تهران یکی از کانون هایی است که نشان می دهد این امیدواری ها تا چه اندازه می تواند درست باشد.