روز مارتین لوتر کینگ در آمریکا

27 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دوشنبه به مناسبت روز مارتین لوتر کینگ درآمریکا تعطیل فدرال است. دکتر مارتین لوتر کینک رهبر جنبش مدنی آمریکا به پاس تلاشهای مسالمت آمیز در پیشبرد آزادی در این کشور بزرگ جایزه صلح نوبل را برد و الهام بخش آزادیخواهان سراسر جهان شد.