پنجامین سالگرد ترورِ مارتین لوتر کینگ

14 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فردا چهارمِ آوریل برابر با پنجامین سالگرد ترورِ مارتین لوتر کینگ جونیر، رهبرِ جنبش حقوق مدنی آمریکاست که میلیون ها آمریکایی را برای حمایت از حقوق مدنی رهبری می کرد. فلسفه ضد خشونت او به تصویب دو قانون عمده در آمریکا کمک کرد، تصویب قانون حقوق مدنی در سال ۱۹۶۴ و قانون حقِ رای در سال ۱۹۶۵.