مخاطبان برنامه روی خط از تحریم جواد ظریف می‌گویند: او بلندگوی رژیم است نه نماینده ما

12 مرداد 1398