مخالفت قاطع مردم مجارستان با پذیرش پناهجوی بیشتر

12 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

۹۸ درصد مردم مجارستان با شرکت در همه پرسی ای که از سوی دولت برگزار شد، با سهمیه پیشنهادی اتحادیه اروپا برای پذیرایی از مهاجران مخالفت کردند.