مخالفت مجلس با تسویه حساب صوری بدهی دولت

25 تیر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همزمان با ادعای معاون اول رییس جمهوری ایران که دولت احمدی نژاد بدهی ندارد، نمایندگان مجلس طرحی دو فوریتی تصویب کردند که مانع می شود دولت ۷۴ هزار میلیارد تومان بدهی های خود را بصورت صوری تسویه حساب کند. همزمان احمد توکلی بر شکایت خود از محمود احمدی نژاد و وزرای اقتصاد، صنعت و نفت در دیوان عدالت اداری تاکید دارد. گزارش از آرش سیگارچی.