مخالفت خوانی ها عليه سيا در سنای آمريکا

17 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اخيراً در يک گزارش محرمانه در آمريکا ادعا شده است که تا آخر ماه آينده ميلادی ممکن است گزارش کاملی از شيوه های شکنجه و اقرار گيری سيا، سازمان مرکزی اطلاعات آمريکا، از مظنونان به تروريسم منتشر شود.