مخالفت کارگران ایران به افزایش 25 درصدی دستمزد

14 بهمن 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کارگران در ایران با افزایش 25 درصدی نرخ دستمزد مخالفت کردند. کارگران با تاکید بر افزایش نرخ دستمزد بر پایه نرخ واقعی تورم ؛ می گویند حداقل دستمزد باید 4 چهار برابر رقمی فعلی شود . گزارش از وفا آذربهاری