مخالفت با حضور احمد شهيد در ايران

11 تیر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محمد جواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه، می گويد با حضور احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ايران در تهران مخالف است. گزارش آرش سیگارچی: