مخالفت آیت الله خامنه ای با نامزدی محمود احمدی نژاد

05 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیت الله خامنه ای سرانجام تایید کرد که با بازگشت محمود احمدی نژاد به رقابت های ریاست جمهوری مخالفت کرده است. به نظر شما دلیل این مخالفت چیست؟ آیا این توصیه مغایر قانون اساسی نیست؟ به نظر شما محمود احمدی نژاد از پایگاه اجتماعی برخوردار است؟