مخالفان سوريه می گويند دولت برای کوبيدن حلب از سلاح های سنگين استفاده کرده است

10 مرداد 1391