مخالفان کره شمالی بر شدت فعاليت های خود افزوده اند

06 دی 1390